Σελίδες

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011

Το ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας

Σεμινάριο Διοίκησης Νηπιαγωγείου


Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων:
Η περίπτωση του Νηπιαγωγείου
Πόλη:                          Αθήνα

Ημερομηνία:              Σάββατο  01 Οκτωβρίου   2011
Ώρες:                          10:00-15:00
Τόπος:                        Αβέρωφ 18 Περισσός Τ.Κ. 14231 (δίπλα στη στάση του ΗΣΑΠ)

Ενδεικτικά Περιεχόμενα του Σεμιναρίου: 
 • Σκοπός και οργάνωση Νηπιαγωγείου
  • Ίδρυση - Κατάργηση Νηπιαγωγείου
  • Σχολική Περιφέρεια
  • Αριθμός Νηπίων ανά Τμήμα Νηπιαγωγείου
  • Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
  • Εγγραφές Νηπίων
  • Εγγραφές Αλλοδαπών Μαθητών
  • Μετεγγραφές Νηπίων
  • Επανάληψη Φοίτησης/Ελλιπής Φοίτηση
  • Διδακτικές Επισκέψεις Νηπιαγωγείων
  • Χορήγηση Στοιχείων Μαθητή
  • Ασφάλεια Μαθητών
  • Αντιμετώπιση Ενδοοικογενειακής Βίας
  • Εσωτερικός Κανονισμός Δημοσίου Ανεξάρτητου Ιδρύματος (Δ.Α.Ι.)
 • Διοίκηση Νηπιαγωγείου
  • Προϊστάμενοι Γραφείου
  • Εκπαιδευτικό Προσψπικό Νηπιαγωγείων
  • Καθηκοντολόγιο
  • Αρμοδιότητες Συλλόγου Διδασκόντων
  • Βιβλία - Έντυπα για το Νηπιαγωγείο
  • Τύπος και Περιεχόμενο Εγγράφων και Σφραγίδων
  • Θεώρηση-Κλείσιμο Βιβλίων
 • Λειτουργία Νηπιαγωγείου
  • Σχολικό και Διδακτικό έτος
  • Διακοπές, Αργίες
  • Διακοπές Μαθημάτων εξ αιτίας Έκτακτων Αναγκών
  • Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου
  • Συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία
 • Η Νομοθεσία του Νηπιαγωγείου
  • Νόμοι
  • Προεδρικά Διατάγματα
  • Υπουργικές Αποφάσεις
  • Εγκύκλιοι 
 • Γενικά Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας
  • Κυκλοφορία Βιβλίων, Περιοδικών και Εντύπων στα Νηπιαγωγεία
  • Χρήση Σχολικών Χώρων
  • Είσοδος Φωτογράφων στα Σχολεία
  • Συστήματα Ενδοεπικοινωνίας
  • Γονείς και Νηπιαγωγείο
  • Διεξαγωγή Έρευνας σε Νηπιαγωγείο
  • Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών
 • Σχολικές Επιτροπές
 • Οργανόγραμμα Ενεργειών Προϊσταμένου/ης
  • Έναρξη Σχολικού Έτους: Αναφορά Ανάλυψης Υπηρεσίας, Παράδοση και Παραλαβή Νηπιαγωγείου, Αναφορά Αναλύψης Καθηκόντων  Προϊσταμένης, Σύνταξη Πίνακα Εγγραφέντων Νηπίων, Κατανομή Νηπίων σε Τμήματα, Σύμβαση Καθαριστριών, Ορισμός Ημέρας Συνεργασίας με τους Γονείς, Υποβολή Δικαιολογητικών, Κλείσιμο Βιβλίων, Σύνταξη Προγραμμάτων Ολοήμερου και Κλασσικού
  • Διάρκεια Σχολικού Έτους: Μεταγγραφή Νηπίου από Άλλο Σχολείο, Προγραμματισμός Διδακτικών Επισκέψεων, Απεργία-Στάση Εργασίας, Άδειες Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Διάθεση Υλικού από ΟΣΚ, Βεβαίωση για Γονική Άδεια, Βεβαίωση Φοίτησης Νηπίου, Κλείσιμο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Τηλέφωνα, Καταστροφή Αρχείου.
  • Λήξη Σχολικού Έτους: Εγγραφές Νηπίων, Κλήρωση Νηπίων για Εγγραφή, Στατιστικά Στοιχεία (ΣΕ-1), Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής
 • Ο Εκπαιδευτικός ως Δημόσιος Υπάλληλος - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
  • Διορισμός, Μεταθέσεις, Αποσπάσεις, Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων, Άδειες, Επιμορφώσεις, Αποδοχές, Δάνεια, Υπηρεσιακά Συμβούλια


   
Χρήσιμες πληροφορίες:
Ώρες προσέλευσης - Παραλαβή Φακέλου Σεμιναρίου:   09:00-09:45
Έναρξη σεμιναρίου: 10:00
Ολοκλήρωση σεμιναρίου: 15:00
Παραλαβή βεβαιώσεων: 15:00-16:00


 Παρέχονται:
 • Σημειώσεις, Βιβλιογραφία
 • Οδηγός Προϊσταμένου/ης Νηπιαγωγείου (Έντυπη Έκδοση του Εισηγητή)
 • Όλα τα απαραίτητα έντυπα για τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου
 • Βασική Νομοθεσία
 • Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων
 • Δωροεπιταγή 10€ για τις αγορές σας από το Βιβλιοπωλείο μας 
 • Βεβαίωση
 
Δίδακτρα: Δίδακτρα Σεμιναρίου: 40€     Εκπαιδευτικοί: 35€     Φοιτητές: 30€      Άνεργοι: 20€


Επικοινωνία
Διαβάστε Περισσότερες Πληροφορίες στα site του Ανοικτού Ιδρύματος Εκπαίδευσης www.anoikto.edu.gr  & www.aie.gr   & στο www.e-merologio.gr     
-     Βρείτε μας στο Facebook   http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=46591314951
-     Τηλεφωνήστε μας στα 210-3846930 & 210-3846534  
-     Στείλτε μας e-mail στα: info@aiecollege.gr & anoikto@gmail.com  

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΒΕΡΩΦ 18 ΠΕΡΙΣΣΟΣ Τ.Κ. 14231

Σε κάθε Σεμινάριο Παρέχονται

 • Ειδικός φάκελος με σημειώσεις και παιδαγωγικό υλικό
 • Οπτικοακουστικό υλικό (CD, CD ROM) όπου αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες του γνωστικού αντικειμένου που αναπτύσσεται
 • Δωροεπιταγή για αγορές από το βιβλιοπωλείο των εδκόσεων OPENBOOKS
 • Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011

Θέματα εξετασεων πιστοποίησης θεωρητικού μέρους 2011

1) Ποιά τα αίτια και τα συμπτώματα της λιποθυμίας;
2) Σε ποιές περιπτώσεις ειναι αναγκαία η χορήγηση φαρμάκων στο σχολείο;
3) Ποιό το σχήμα δομής της γνώσης κατα τον Piaget;
4) Αναλύστε τις τρείς διαστάσεις των στάσεων, σε τι μας διευκολύνουν και σε τι μας περιορίζουν;
5) Τι είδους υλικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε μια ελεύθερη σύνθεση κολάζ;
6) Ποια η προσφορά του παιδικού βιβλίου στον ψυχισμό και στην ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής ηλικίας;
7) Ποιές ονομάζουμε παραμυθικές ιστορίες και ποιά η διαφορά τους απο το παραμύθι;
8) Ποια μηνύματα περνάει το παραμύθι «ο χορός των σπαθιών» του Χατσατουριάν στα παιδιά;
9) Ποιοι οι στόχοι των προγραμμάτων μουσειακής αγωγής και πως επιτυγχάνονται;
10) Ποιές αρχές διέπουν την αντίληψη;
11) Αναφέρετε θέματα αναπαραγωγής ενός θεατρικού παιχνιδιού.
12) Ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο στον σχηματισμό του ημερησίου προγράμματος του βρεφονηπιακού σταθμού;

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011

Ποιηματάκια- Τραγουδάκια για "το σχολείο"

Η ημέρα του σχολείου 


Να, του σχολειού και πάλι η μέρα.
Ξανθός ο ήλιος που ξυπνά.
λαμποκοπούν οι κάμποι ως πέρα,
χρυσορροδίζουν τα βουνά.
Όλα στην πλάση έχουν ξυπνήσει.
Τα βόδια παν με τον ζευγά.
Και στα θυμάρια το μελίσσι
πετάει κι αρχίζει να τρυγά.

Και το ρυάκι απ' τα χωράφια
τρέχει στον μύλο τον παλιό.
Παιδιά, στο πόδι σαν ελάφια
κι εμπρός κι εμείς για το σχολειό.

Πάμε με θάρρος στην καρδιά μας,
με της αυγής το φως στο νου.
Κι ας πιάσωμε άξια τη δουλειά μας
κάτω απ' τη λάμψη τουρανού.

Στέλλιος Σπεράντζας

Ξεκίνημα

Κάθε πρωί, σαν ξεκινήσω
για το σχολείο καμαρωτό
όλα γύρω μου γελούνε
καθώς στον δρόμο περπατώ.

Μέσα από τον κήπο κελαηδώντας
με χαιρετά κάποιο πουλί
και πέρ’ απ ΄ την ραχούλα ο ήλιος
μου στέλνει ολόθερμο φιλί.

Κι ως η μανούλα απ’ το κατώφλι
με καμαρώνει όλο χαρά,
λαλούν τ’ αηδόνια στην καρδιά μου
κι έχω στα πόδια μου φτερά.

Π.: Χ. Σακελλαρίου- μ.: Α. Καψάσκη- Λάμπρου

(Εαν ψάχνετε περισσότερα ποιηματάκια θα χαρώ να βοηθήσω, απλά στείλτε μου ένα σχόλιο κάτω απο την ανάρτηση)