Σελίδες

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011

Σεμινάριο Διοίκησης Νηπιαγωγείου


Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων:
Η περίπτωση του Νηπιαγωγείου
Πόλη:                          Αθήνα

Ημερομηνία:              Σάββατο  01 Οκτωβρίου   2011
Ώρες:                          10:00-15:00
Τόπος:                        Αβέρωφ 18 Περισσός Τ.Κ. 14231 (δίπλα στη στάση του ΗΣΑΠ)

Ενδεικτικά Περιεχόμενα του Σεμιναρίου: 
 • Σκοπός και οργάνωση Νηπιαγωγείου
  • Ίδρυση - Κατάργηση Νηπιαγωγείου
  • Σχολική Περιφέρεια
  • Αριθμός Νηπίων ανά Τμήμα Νηπιαγωγείου
  • Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
  • Εγγραφές Νηπίων
  • Εγγραφές Αλλοδαπών Μαθητών
  • Μετεγγραφές Νηπίων
  • Επανάληψη Φοίτησης/Ελλιπής Φοίτηση
  • Διδακτικές Επισκέψεις Νηπιαγωγείων
  • Χορήγηση Στοιχείων Μαθητή
  • Ασφάλεια Μαθητών
  • Αντιμετώπιση Ενδοοικογενειακής Βίας
  • Εσωτερικός Κανονισμός Δημοσίου Ανεξάρτητου Ιδρύματος (Δ.Α.Ι.)
 • Διοίκηση Νηπιαγωγείου
  • Προϊστάμενοι Γραφείου
  • Εκπαιδευτικό Προσψπικό Νηπιαγωγείων
  • Καθηκοντολόγιο
  • Αρμοδιότητες Συλλόγου Διδασκόντων
  • Βιβλία - Έντυπα για το Νηπιαγωγείο
  • Τύπος και Περιεχόμενο Εγγράφων και Σφραγίδων
  • Θεώρηση-Κλείσιμο Βιβλίων
 • Λειτουργία Νηπιαγωγείου
  • Σχολικό και Διδακτικό έτος
  • Διακοπές, Αργίες
  • Διακοπές Μαθημάτων εξ αιτίας Έκτακτων Αναγκών
  • Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου
  • Συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία
 • Η Νομοθεσία του Νηπιαγωγείου
  • Νόμοι
  • Προεδρικά Διατάγματα
  • Υπουργικές Αποφάσεις
  • Εγκύκλιοι 
 • Γενικά Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας
  • Κυκλοφορία Βιβλίων, Περιοδικών και Εντύπων στα Νηπιαγωγεία
  • Χρήση Σχολικών Χώρων
  • Είσοδος Φωτογράφων στα Σχολεία
  • Συστήματα Ενδοεπικοινωνίας
  • Γονείς και Νηπιαγωγείο
  • Διεξαγωγή Έρευνας σε Νηπιαγωγείο
  • Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών
 • Σχολικές Επιτροπές
 • Οργανόγραμμα Ενεργειών Προϊσταμένου/ης
  • Έναρξη Σχολικού Έτους: Αναφορά Ανάλυψης Υπηρεσίας, Παράδοση και Παραλαβή Νηπιαγωγείου, Αναφορά Αναλύψης Καθηκόντων  Προϊσταμένης, Σύνταξη Πίνακα Εγγραφέντων Νηπίων, Κατανομή Νηπίων σε Τμήματα, Σύμβαση Καθαριστριών, Ορισμός Ημέρας Συνεργασίας με τους Γονείς, Υποβολή Δικαιολογητικών, Κλείσιμο Βιβλίων, Σύνταξη Προγραμμάτων Ολοήμερου και Κλασσικού
  • Διάρκεια Σχολικού Έτους: Μεταγγραφή Νηπίου από Άλλο Σχολείο, Προγραμματισμός Διδακτικών Επισκέψεων, Απεργία-Στάση Εργασίας, Άδειες Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Διάθεση Υλικού από ΟΣΚ, Βεβαίωση για Γονική Άδεια, Βεβαίωση Φοίτησης Νηπίου, Κλείσιμο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Τηλέφωνα, Καταστροφή Αρχείου.
  • Λήξη Σχολικού Έτους: Εγγραφές Νηπίων, Κλήρωση Νηπίων για Εγγραφή, Στατιστικά Στοιχεία (ΣΕ-1), Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής
 • Ο Εκπαιδευτικός ως Δημόσιος Υπάλληλος - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
  • Διορισμός, Μεταθέσεις, Αποσπάσεις, Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων, Άδειες, Επιμορφώσεις, Αποδοχές, Δάνεια, Υπηρεσιακά Συμβούλια


   
Χρήσιμες πληροφορίες:
Ώρες προσέλευσης - Παραλαβή Φακέλου Σεμιναρίου:   09:00-09:45
Έναρξη σεμιναρίου: 10:00
Ολοκλήρωση σεμιναρίου: 15:00
Παραλαβή βεβαιώσεων: 15:00-16:00


 Παρέχονται:
 • Σημειώσεις, Βιβλιογραφία
 • Οδηγός Προϊσταμένου/ης Νηπιαγωγείου (Έντυπη Έκδοση του Εισηγητή)
 • Όλα τα απαραίτητα έντυπα για τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου
 • Βασική Νομοθεσία
 • Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων
 • Δωροεπιταγή 10€ για τις αγορές σας από το Βιβλιοπωλείο μας 
 • Βεβαίωση
 
Δίδακτρα: Δίδακτρα Σεμιναρίου: 40€     Εκπαιδευτικοί: 35€     Φοιτητές: 30€      Άνεργοι: 20€


Επικοινωνία
Διαβάστε Περισσότερες Πληροφορίες στα site του Ανοικτού Ιδρύματος Εκπαίδευσης www.anoikto.edu.gr  & www.aie.gr   & στο www.e-merologio.gr     
-     Βρείτε μας στο Facebook   http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=46591314951
-     Τηλεφωνήστε μας στα 210-3846930 & 210-3846534  
-     Στείλτε μας e-mail στα: info@aiecollege.gr & anoikto@gmail.com  

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΒΕΡΩΦ 18 ΠΕΡΙΣΣΟΣ Τ.Κ. 14231

Σε κάθε Σεμινάριο Παρέχονται

 • Ειδικός φάκελος με σημειώσεις και παιδαγωγικό υλικό
 • Οπτικοακουστικό υλικό (CD, CD ROM) όπου αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες του γνωστικού αντικειμένου που αναπτύσσεται
 • Δωροεπιταγή για αγορές από το βιβλιοπωλείο των εδκόσεων OPENBOOKS
 • Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου